Centar za kulturu Sirmiumart Sremska Mitrovica
A | A

Vesti

Vesti
Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 >

Raspisan konkurs za Drugi festival poezije mladih pesnika "Mašta i snovi"

Sr. Mitrovica, 30. Januar 2012.

Centar za kulturu „Sirmijumart“, povodom organizovanja Drugog festivala poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“, raspisuje PESNIČKI KONKURS za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Konkurs nije tematski i omogućuje mladim pesnicima apsolutnu slobodu umetničkog izraza. Uslovi konkursa:
jedan autor može poslati najviše tri pesme, dužine do 24 reda
1. pesme se šalju u tri primerka, u kucanoj formi
2. pesme potpisati šifrom i kategorijom,a rešenje šifre sa svim podacima (ime, prezime, tačna adresa, broj telefona, razred, škola) dostaviti u posebnoj zatvorenoj koverti
3. dobijeni tekstovi pesama se ne vraćaju
Sve radove dostaviti do 5. marta 2012.godine na adresu:
Centar za kulturu „Sirmijumart“, Vuka Karadžića 10, 22000Sremska Mitrovica
sa naznakom za – Pesnički konkurs.
Najuspešnije radove, Stručni žiri će svrstati u tri kategorije: od I do IV razreda, od V do VIII razreda, kategoriju srednjoškolaca, a autori će steći pravo učešća na Drugom festivalu poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“, koji će se organizovati od 9. do 11. maja 2012.godine u Sremskoj Mitrovici.
Najuspešniji autori ( po jedan iz svake kategorije) biće nagrađeni i vrednim nagradama, a svi uspešni radovi biće objavljeni u Zborniku drugog festivala.

Direktor Andrej Španović

Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti za binu, rasvetu i ton

Sr. Mitrovica, 07. Decembar 2011.

Na osnovu Člana 28. Zakona o Javnim nabavkama i Člana 4. Pravilnika o postupku Javne nabavke male vrednosti ( „ Službeni glasnik RS“ broj 50/2009. od 10.07.2009.godine) Direktor Centra za kultutu „Sirmijumart“ Andrej Španović, (u daljem tekstu naručilac) donosi :

O D L U K U
o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti

Broj Javne nabavke malih vrednosti 1/2011
Predmet Javne nabavke malih vrednosti je ponuda za binu, rasvetu i ton za potrebe programa dočeka Nove 2012. godine na Gradskom trgu
Javna nabavka malih vrednosti (07.12.2011.)kad će se izvršiti i dostava poziva za davanje ponuda, zaključno sa 12.12.2011. godine u 11,00 sati, a otvaranje ponuda u 11,15 sati istog dana.
Centar za kulturu „Sirmijumart“ u svom Planu i programu za tekuću 2011. godinu ima planirana sredstva iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za binu, rasvetu i ton sa konta usluga po ugovoru (ostale opšte usluge), a na osnovu Zakona o budžetskim korisnicima plaćanje bi se izvršilo posle izbora izvršioca i potpisivanja ugovora sa istim do 31.12.2011. godine.
Tehničke specifikacije shodno Članu 38. Zakona o javnim nabavkama malih vrednostiA) BINA

- 10m x 7m (70m2) visine 1,5 metara (najmanje)
- krovna konstrukcija 13m x 9m, visine 8m (najmanje)

B) OZVUČENjE

16 SATELITA RCF 7001 PRO (12“ + DRIVER 2”) ili ekvivalentno
16 BAS BINOVA RCF 7001 PRO (2X15”) ili ekvivalentno
8 SABOVA RCF (18”) ili ekvivalentno
RCF/HC3200 (2X1600w) 24 kom. ili ekvivalentno
TONSKI MIKSER – SOUNDCRAFT 24 kanala ili ekvivalentno
2x DBX PROCESOR ZA TON ili ekvivalentno
MONITORING 8x ART 500-RCF (15” + DRIVER 2”) ili ekvivalentno
MULTIKOR 50m 32 kanala
MIKROFONI SHURE + AKG ili ekvivalentno

V) RASVETA

12 ROTO GLAVA ROBE 575 ili ekvivalentno
4 SKENERA ROBE 575 ili ekvivalentno
4 BLENDERA X 4000 W
10 FRESNEL REFLEKTORA SA DIMERIMA ili ekvivalentno
42xPAR 64x 1000W
2x STROBOSKOP MARTIN 300OW ili ekvivalentno
HEIZ MAŠINA ROBE x 1 ili ekvivalentno
DIM MAŠINA
MIKSER ZA SVETLO ROBE 1024 ili ekvivalentno

Izjava ponuđača po punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je izmirio sve dospele poslovne obaveze u skladu sa propisima zemlje u kojoj ima sedište;
Izjava ponuđača da prihvata uslove iz Javnog poziva;
Navesti cenu bez PDV-a i sa PDV-om, ako je ponuđač u sistemu PDV-a.


Direktor
Centra za kulturu „Sirmijumart“
Andrej Španović


 

Završen Prvi festival mladih pesnika “Mašta i snovi”

Sr. Mitrovica, 15. Maj 2011.

Održan je Prvi festival mladih pesnika “Mašta i snovi” u organizaciji Centra za kulturu “Sirmiumart”. Na festivalu, koji je trajao tri večeri, čitale su se najbolje pesme pristigle na ranije raspisan konkurs. “Sirmiumart” je izdao i zbornik pesama Festivala. Nagrađeni učenici su: u kategoriji mlađeg uzrasta - Katarina Gorčev (pesma “Kako se češljaju stihovi”), u kategoriji srednjeg uzrasta - Anastasija Kocić (“Kvadratura kruga”), i u kategoriji učenika starijeg uzrasta - Tanja Ilić (“Pronađi svoju zvezdu”).