Centar za kulturu Sirmiumart Sremska Mitrovica
A | A

Vesti

Vesti
Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 >

Konkurs za Prvi festival poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“

Sr. Mitrovica, 28. Januar 2011.

Centar za kulturu „Sirmijumart“ povodom organizovanja Prvog festivala poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“, raspisuje

PESNIČKI KONKURS

za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Konkurs nije tematski i omogućuje mladim pesnicima apsolutnu slobodu umetničkog izraza.

Uslovi konkursa:
- jedan autor može poslati najviše tri pesme, dužine do 24 reda
- pesme se šalju u tri primerka, u kucanoj formi
- pesme potpisati šifrom,a rešenje šifre sa svim podacima (ime, prezime, tačna adresa, broj telefona, razred, škola) dostaviti u posebnoj zatvorenoj koverti
- dobijeni tekstovi pesama se ne vraćaju
- sve radove dostaviti do 15. marta 2011.godine na adresu :
Centar za kulturu „Sirmijumart“
Vuka Karadžića 10
22000Sremska Mitrovica
sa naznakom za – Pesnički konkurs
Najuspešnije radove, Stručni žiri će svrstati u tri kategorije
od I do IV razreda
od V do VIII razreda
kategoriju srednjoškolaca
a autori će steći pravo učešća na Prvom festivalu poezije mladih pesnika „Mašta i snovi“, koji će se organizovati od 10-12. maja 2011.godine u Sremskoj Mitrovici.

Najuspešniji autori ( po jedan iz svake kategorije) biće nagrađeni i vrednim nagradama, ( za učenike osnovnih škola – komplet knjiga , za srednjoškolce 10- dnevni paket aranžman letovanja u Grčkoj za jednu osobu u sezoni 2011.) a svi uspešni radovi biće objavljeni u Zborniku Prvog festivala.

 

Mlade tamburice Sirmiuma

Sr. Mitrovica, 05. Januar 2011.

Centar za kulturu "Sirmium art" kao institucija kulture u Sremskoj Mitrovici, s ciljem negovanja amaterizma i promocije mladih umetnika, organizovala je prvi festival tamburaške muzike pod nazivom "Mlade žice". Izvođačkim kvalitetom i raznovrsnim programom, mladi orkestri ispunili su zahteva i najzahtevnije publike koja je Pozorište "Dobrica Milutinović" u Sremskoj Mitrovici došla da podrži budućnost vojvođanske tamburaške muzike i uživa u interpretacijama najmlađih tamburaških orkestara sa naših prostora.

[youtube 4WS36Xuwrk0 nolink]

Festival Mlade žice

Sr. Mitrovica, 05. Januar 2011.

Muzička tradicija Vojvodine je bogata, zanimljiva i raznovrsna, kao i kultura njenih žitelja. Podneblje koje je najviše odgovaralo razvoju tambure i koje je tamburu najsrdačnije prihvatilo, jeste ovo naše, sremsko, ravničarsko, panonsko. Tako harmonijska dubina tambure postaje simbol Vojvodine.
Centar za kulturu “Sirmijumart” kao institucija kulture koja objedinjuje sve muzičke i scenske aktivnosti našeg grada, s ciljem negovanja amaterizma i afirmacije mladih umetnika, organizuje Prvi festival tamburaške muzike “Mlade žice”. Na Festivalu nastupaju omladinski orkestri Srema, objedinjeni našom idejom podsticanja interesovanja mladih, za već pomalo zaboravljeni zvuk tambure.

Izvođačkim kvalitetom i raznovrsnim programom, omladinski orkestri će ispuniti najšire muzičke i umetničke zahteve, a pored tradicionalne muzike koju izvode tamburaški orkestri, na repertoaru će se naći i transkripcije klasičnih muzičkih dela. Nema tog muzičkog žanra u kojem se u većoj ili manjoj meri tamburaški orkestri nisu oprobali i time pokazali slušaocima sve mogućnosti tambure.

Reči dolaze i prolaze, fotografije blede, a muzikom zabeležen trenutak ostaje otet zaboravu vremena. Sa željom da ovaj Prvi festival protekne u znaku praznika dobre muzike i tamburaškog druženja.


[nggallery id=28]