Centar za kulturu Sirmiumart Sremska Mitrovica
A | A

Vesti

Vesti
Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 >

Sirmijumart – veterani folklora na jednom mestu

Sr. Mitrovica, 14. Novembar 2010.
Centar za kulturu u Sremskoj Mitrovici "Simiumart" organizovao je koncert veterana folklornih ansambala, na kojem su pored domaćina, učestvovala kulturno-umetnička društva iz čitave Srbije.

[youtube 0Yj3LWlmXQM nolink]

Odluku o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti za binu, rasvetu i ton

Sr. Mitrovica, 12. Novembar 2010.

Centar za kulturu „Sirmijumart“ Sremska Mitrovica Broj: 238/10 Datum: 12.11.2010. Na osnovu član 28 Zakona o javnim nabavkama i člana 4 Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS“ , br. 50/2009 od 10.07.2009. godine)Direktor Centra za kulturu „Sirmijumart“ Josip Novotni, ( u daljem tekstu naručilac) donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti

Broj Javne nabavke male vrednosti 1/2010
Predmet Javne nabavke male vrednosti je ponuda za binu , rasvetu i ton, za potrebe dočeka Nove godine na Gradskom trgu
Javna nabavka male vrednosti će se sprovesti od dana donošenja Odluke o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti (12.11.2010.godine) kad će se izvršiti i dostava poziva za davanje ponuda, zaključno sa 29.11.2010. godine do 10,00 časova, a otvaranje ponuda u 10,15 časova istog dana
Centar za kulturu „Sirmijumart“ u svom Planu i programu za tekuću 2010. godinu ima planirana sredstva iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za izvođača muzičkog dela u okviru organizacije dočeka Nove godine na Gradskom trgu sa konta usluga po ugovoru (ostale opšte usluge), a na osnovu Zakona o budžetskim korisnicima plaćanje bi se izvršilo posle izbora izvršioca i potpisivanja ugovora sa istim do 31.12.2010. godine.


Direktor
Centra za kulturu „Sirmijumart“
Josip Novotni
 

Odluku o postupku nabavke malih vrednosti za muzičkog izvođača za potrebe dočeka Nove godine

Sr. Mitrovica, 05. Novembar 2010.

Direktor Centra za kulturu Sirmijumart iz Sremske Mitrovice doneo je Odluku o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti čiji je predmet pronalaženje muzičkog izvođača za potrebe dočeka Nove godine na Gradskom trgu.
Na osnovu član 28 Zakona o javnim nabavkama i člana 4 Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti („Službeni glasnik RS“ , br. 50/2009 od 10.07.2009. godine)Direktor Centra za kulturu „Sirmijumart“ Josip Novotni, ( u daljem tekstu naručilac) donosi:


ODLUKU
o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti

1. Broj Javne nabavke male vrednosti 1/2010
2. Predmet Javne nabavke male vrednosti je pronalaženje muzičkog izvođača za potrebe dočeka Nove godine na Gradskom trgu
3. Javna nabavka male vrednosti će se sprovesti od dana donošenja Odluke o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti (05.11.2010.godine) kad će se izvršiti i dostava poziva za davanje ponuda, zaključno sa 22.11.2010. godine do 10,00 časova, a otvaranje ponuda u 10,15 časova istog dana
4. Centar za kulturu „Sirmijumart“ u svom Planu i programu za tekuću 2010. godinu ima planirana sredstva iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za izvođača muzičkog dela u okviru organizacije dočeka Nove godine na Gradskom trgu sa konta usluga po ugovoru (ostale opšte usluge), a na osnovu Zakona o budžetskim korisnicima plaćanje bi se izvršilo posle izbora izvršioca i potpisivanja ugovora sa istim do 31.12.2010. godine.


Direktor
Centra za kulturu „Sirmijumart“
Josip Novotni