Centar za kulturu Sirmiumart Sremska Mitrovica
A | A

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke male vrednosti

Centar za kulturu „Sirmijumart“ Sremska Mitrovica obaveštava sve uključene u postupak o Odluci o obustavljanju postupka javne nabavke male vrednosti. Odluka je zavedena pod brojem: 246/2010, datuma: 29.11.2010.

ODLUKA O OBUSTAVLjANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
(bina, rasveta, ozvučenje za program dočeka Nove 2011. godine na Gradskom trgu)

Direktor Centra za kulturu „Sirmijumart“ donosi Odluku o obustavljanju Javne nabavke male vrednosti (bina, rasveta, ozvučenje za program dočeka Nove 2011. godine na Gradskom trgu).
Na osnovu Člana 79. stav 1 Zakona o Javnim nabavkama male vrednosti, zbog propusta naručioca po Članu 38. istog Zakona, te će se postupak obustaviti i ponoviti u skladu sa Članom 38. Zakona o Javnim nabavkama male vrednosti a učesnici putem elektronske pošte obavestiti.

Direktor:
Josip Novotni