Centar za kulturu Sirmiumart Sremska Mitrovica
A | A

Partneri na projektu PULSM2010

Direktor Centra za kulturu "Sirmiumart" potpisao je Ugovor o partnerstvu na projektu "PULSM2010" čiju implementaciju u Sremskoj Mitrovici vrši Udruženje građana Omladinski klub Grada Sremska Mitrovica, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.
Zadatak projekta „PulSM“ je da animira mlade programima iz oblasti kulture te da u isto vreme, oni popunjavanjem anonimnog upitnika koji će im biti ponuđen na svakom dešavanju koje je predviđeno u projektu, kao i na sajtu, sami formulišu zahteve u cilju zadovoljavanja svojih potreba, koje će na kraju projekta biti predati predstavnicima lokalne samouprave. Pored toga, ulaznica na sve programe biće jedna konzerva, čime se nadamo da ćemo kod mladih podstaći i razmišljanje o zaštiti životne sredine.
Na taj način podstaći ćemo aktivno učešće mladih u društvu, a samim obezbeđivanjem kontinuiranog i osmišljenog sadržaja za mlade tokom leta omogućićemo im da popune svoje slobodno vreme na kreativan i zabavan način. Realizacija ovog projekta stvorila bi atmosferu za buduće inicijative i aktivizam mladih i omladinskih grupa sa teritorije Sremske Mitrovice, koji žele priliku da se iskažu i pokrenu svoju zajednicu.


Sve informacije o projektu možetepronaći i na wesajtu projekta koji se nalazi na adresi www.omladisnkikgsm.com