Цeнтaр зa културу Сирмиумaрт Срeмскa Митрoвицa
A | A

Набавке на које се ЗЈН не примењује - 2016.

 

За набавку услуге - превоз путника

СМ - ПЕЋИНЦИ - СМ

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 15.08.2016.

 

За набавку услуге - превоз путника

СМ - МАРТИНЦИ - СМ

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 02.08.2016.

 

За набавку услуге - превоз путника

СМ - Бездан - СМ

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 02.08.2016.

 

За набавку добара - поклони за учеснике Фестивала 

"Срем Фолк Фест"

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица  14.06.2016.

 

За набавку услуге - превоз путника 

СМ - ГРГУРЕВЦИ - СМ

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 08.06.2016.

 

За набавку услуге - превоз путника 

СМ - ЕРДЕВИК - СМ

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом.

Сремска Митровица, 31.05.2016.

 

За набавку услуге - превоз путника

СМ - НОВА  ПАЗОВА - СМ

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 05.05.2016.

 

За набавку услуге - превоз путника

СМ- БЕОГРАД - СМ

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 05.05.2016.

 

За набавку услуге - превоз путника

СМ - Босут - СМ

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 18.04.2016.

 

За набавку услуге - превоз путника

СМ - Шабац - СМ

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 13.04.2016.

 

За набавку услуге - превоз путника

СМ - Мартинци - СМ

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 11.04.2016.

 

За набавку услуга - штампање публикација

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 11.04.2016.

 

За набавку добара - поклони за учеснике Фестивала 

"Младе Жице"

Позив за достављљање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 05.04.2016.

 

За набавку услуга - изнајмљивање техничке опреме

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом.

Сремска Митровица, 05.04.2016.

 

За набавку угоститељских  услуга - кетеринг

Позив за достављање понуда и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 04.04.2016.

 

За набавку услуга - снимање и фотографисање

фестивала "Младе жице"

Позив за достављање понуда  и образац понуде са спецификацијом

Сремска Митровица, 04.04.2016.

 

За набавку услуга - превоз путника

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 09.03.2016.

 

За набавку добра - огревно дрво прве класе

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 02.03.2016.

 

За набавку услуга - превоз путника

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 09.02.2016.

 

За набавку услуга - рециклажа и репарација тонера

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 08.02.2016.

 

За набавку добра - дрвени угаљ за ложење

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 08.02.2016.

 

За набавку услуга - испитивање услова радне околине 

и електричних инсталација

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 01.02.2016.

 

За набавку добра - дизел гориво

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 27.01.2016.

 

За набавку добра - канцеларијски материјал

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 27.01.2016.

 

За набавку услуга - штампање у оквиру програмске делатности

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 27.01.2016.

 

За набавку услуга - штампање у оквиру

Међународног фестивала фолклора "Срем Фолк Фест"

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 27.01.2016.

 

За набавку услуга - текуће поправке и одржавање возила

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 27.01.216.