Цeнтaр зa културу Сирмиумaрт Срeмскa Митрoвицa
A | A

Јавне набавке путем наруџбенице 2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

СМ - ДРЕНОВЦИ (Р. ХРВАТСКА) - СМ

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 16.11.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника 

СМ - НС - СМ

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 05.11.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

СМ - Ваљево - СМ

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 13.10.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 05.10.2015.

 

За набавку добра - кондензаторски микрофон

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 02.10.2015.

 

За набавку добра - ауто гуме (зимске)

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 02.10.2015.

 

За набавку добра - дрвени угаљ за ложење

Позив за прикупљање понуда

Обазац понуде

Сремска Митровица, 29.09.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

СМ - Босут - СМ

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 17.09.2015.

 

За набавку услуга - изнајмљивање и монтирање

бине и степеништа

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 24.08.2015.

 

За набавку добра - огревно дрво прве класе

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 24.08.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

СМ - Салаш Ноћајски - СМ

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 24.08.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника у иностранство

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 11.08.2015.

 

За набавку услуга - монтирања прилазног степеништа

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 04.08.2015.

 

За набавку услуга - испаљивање ватромета на затварању

Међународног фестивала "Срем Фолк Фест"

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 31.07 2015.

 

За набавку услуга - снимање и фотографисање

Међународног фестивала "Срем Фолк Фест"

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 31.07.2015.

 

За набавку услуга - Физичко - техничког обезбеђења

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 31.07.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

Сурчин - СМ 

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 31.07.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

СМ - Брчко - СМ

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 15.06.2015.

 

За набавку услуга - сервисирање и одржавање возила

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 04.06.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника 

СМ - Гргуревци - СМ (13.06.2015.)

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 03.06.2015.

 

За набавку  услуга - превоз путника

СМ - Београд - СМ (11.06.2015.)

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 03.06.2015.

 

За набавку добра - лаптоп рачунар

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 12.04.2015.

 

За набавку добра - фотоапарат

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 12.04.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

СМ - Београд - СМ (14.05.2015.)

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 08.05.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

СМ - Београд- СМ (09.05.2015.)

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 22.04.2015.

 

За набавку услуга - Физичко-техничког обезбеђења

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 17.04.2015.

 

За набавку услуга - штампање публикација

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 08.04.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

СМ - Бијељина - СМ (18.04.2015.)

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 08.04.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

СМ - Шабац - СМ (25.04.2015.)

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 08.04.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

СМ - Бијељина - СМ (09.05.2015.)

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 08.04.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 20.03.2015.

 

За набавку добара - ласерских штампача

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 19.02.2015.

 

За набавку услуга - сервисирање и одржавање возила

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 18.02.2015.

 

За набавку услуга - рециклажа и репарација тонера

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 18.02.2015.

 

За набавку услуга - превоз путника

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 11.02.2015.

 

За набавку добра - дизел гориво

Позив за прикупљање понуде

Образац понуде

Сремска Митровица, 04.02.2015.

 

За набавку добра - канцеларијски материјал

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 04.02.2015.

 

За набавку услуга - штампање у оквиру програмске делатности ( услуга штампарије)

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 04.02.2015.

 

За набавку услуга - штампања у оквиру пројекта Срем Фолк Фест ( услуга штампарије)

Позив за прикупљање понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 04.02.2015.