Цeнтaр зa културу Сирмиумaрт Срeмскa Митрoвицa
A | A

Јавне набавке мале вредности 2017.

 

Јавна набавка - угоститељске услуге за програмску делатност

Центра за културу "Сирмиумарт"

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 05.09.2017.

 

Jавна набавка - услуга извођење ватромета за Међународни фестивал фолклора

"Срем Фолк Фест" за 2017.годину

Позов за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 03.08.2017.

 

Јавна набавка - услуга монтаже и изнајмљивање скеле 

за Међународни фестивал фолклора

"Срем Фолк  Фест" за 2017. годину

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 03.08.2017.

 

Јавна набавка - услуга физичко техничког обезбеђења

Међународног фестивала фолклора

"Срем Фолк Фест" за 2017. годину

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 03.08.2017.

 

Јавна набавка - материјал за потребе реализације

Међународног фестивала фолклора 

"Срем Фолк Фест" за 2017. годину

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 02.08.2017.

 

Јавна набавка - материјал за угоститељство СФФ - пиће

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 06.06. 2017.

 

Јавна набавка - материјал за угоститељство СФФ - храна

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 11.05. 2017.

 

Јавна набавка - материјал за угоститељство - храна

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 13.06.2017.

 

Јавна набавка - материјал за угоститељство - пиће

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица,13.06.2017.

 

Jaвна набавка - услуга смештаја и исхране учесника

на Међународном фестивалу фолклора 

"Срем Фолк Фест"

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Сремска Митровица, 19.06.2017.

 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Сремска Митровица, 30.06.2017.

 

Јавна набавка -  услуга поставања и демолирања заштитне и декоративне дрвене  ограде

за велики годишњи коннцерт КУД-а "Бранко Радичевић"

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 12.06.2017.

 

Јавна набавка - услуга агенције у оквиру

извођачке и уметничке делатности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Сремска Митровица, 17.03.2017.

Одлука о додели уговора

Сремска Митровица, 29.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору

Сремска Мировица,19.04.2017.

 

Јавна набавка - услуге снимања, снимања краном,

монтаже и фотографисање за програме

у периоду од15.05.2017.-30.06.2017.

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 08.05.2017.

 

Јавне набавке - услуга агенције за административно вођење лица

ангажованих на програмским и редовним активностима, и стручних лица

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности

Одлука о обустави

Сремска Митровица, 31.03. 2017.

Обавештење о обустави

Сремска Митровица, 10.04.2017.

 

Покретање поступка јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Сремска Митровица, 10.04.2017.

 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Сремска Митровица, 19.04.2017.

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Сремска Митровица, 17.03.2017.

Одлука о додели уговора

Сремска Митровица, 29.03. 2017.