Цeнтaр зa културу Сирмиумaрт Срeмскa Митрoвицa
A | A

Јавне набавке мале вредности 2018.

Jaвна набавка- услуге штампања публикација

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 6.12.2018.

 

Jaвна набавка- остале поправке и одржавање опреме

за саобраћај( Фиат Добло)

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 6.11.2018.

 

Jaвна набавка- угоститељске услуге 2

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 6.11.2018.

 

Jaвна набавка- понуда за набавку добра: ХРАНА ЗА ПОСЛУЖЕЊЕ 2

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 8.10.2018.

 

Jaвна набавка- понуда за набавку добра: ПИЋЕ 2

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Сремска Митровица, 8.10.2018.

 

Jaвна набавка- услуге агенције за административно вођења лица-

редовна делатност - додатна набавка

Позив за подношења понуда

Конкурсна документација

Сремска Митровица, 13.08.2018.

Одлука о додели Уговора јавне набавке мале вредности бр. 663/18

Сремска Митровица, 21.08.2018.

 

Обавештење о закљученом Уговору

Сремска Митровица, 29.08.2018.

 

Jaвна набавка - услуге агенције у оквиру извођачке и

уметничке делатности - додатна набавка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Сремска Митровица, 13.08.2018.

Одлука о додели Уговора јавне набавке мале вредности бр. 664/18

Сремска Митровица, 21.08.2018.

Обавештење о закљученом Уговору

Сремска Митровица, 23.08.2018.

 

Jaвна набавка - угоститељске услуге за пројекат Срем Фолк Фест

 

Позив за подношење понуда

Образац понуде 

Сремска Митровица, 7.08.2018.

 

Jaвна набавка - услуга смештаја и исхрана учесника

на Међународном фестивалу фолклора СФФ

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Сремска Митровица, 25.06.2018.

Одлука о додели уговора

Сремска Митровица, 09.07.2018.

Обавештење о закљученом уговору

Сремска Митровица, 10.07.2018.

 

Јавна наабавка - услуга агенције за административно вођење лица 

и стручних сарадника

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Сремска МИтровица, 01.03.2018.

Одлука о додели уговора

Сремска Митровица, 13.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору

Сремска Митровица, 20.03.2018.

 

Јавна набавка - услуга агенције у оквиру извођачке делатности

и уметничке делатности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Сремска Митровица, 01.03.2018.

Одлука о додели уговора

Сремска Митровица, 13.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору

Сремска Митровица, 20.03.2018.

 

Јавна набавка - храна за послужење

Позив за поношење понуда

Конкурсна документација

Сремска Митровица, 13.02.2018.

 

 

Јавна набавка - пиће

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Сремска Митровица, 13.02.2018.