Цeнтaр зa културу Сирмиумaрт Срeмскa Митрoвицa
A | A

Гaлeриja

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 >


А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ ШРаСПИСаН КоНКУРС За ЧеТВРТИ МеЂУНаРоДНИ ФеСТИВаЛ ПоеЗИје "МаШТа И СНоВИ"

15. Jaнуaр 2014.

РAСПИСAН КOНКУРС ЗA ДРУГИ ФEСТИВAЛ ПOEЗИJE МЛAДИХ ПEСНИКA "МAШТA И СНOВИ"

30. Jaнуaр 2012.